Perfect Chemical Co, Composite Material Distributers Group.
image Follow Us:
image

محصولات شرکت

لیست محصولات   »   اپوکسی رزین   »   خمیر مدل سازی   »
اپوکسی رزین

رزین اپوکسی Epoxy Resins
ساختمان شیمیایی رزین های اپوکسی به گونه ای است که آنها را در برابر اکثر مواد شیمیایی ، مقاوم نموده و چسبندگی خوبی به طیف وسیعی از فلزات و پلیمرها و قطعات مورد استفاده می دهد و به علت عدم انقباض در قالب ابعاد مدل برداشته شده تغییر نمی نماید .این مواد دارای استحکام قابل توجهی است که از ضربه پذیری بالایی برخوردار می باشد. از این رزین برای ساخت قالب های وکیوم فرمینگ ،الکتروفرمینگ الگوبرداری جیگز و فیکسچر، قالبهای مقاوم در برابر فشار و دفن قطعات الکترونیکی و همچنین در صنایع کامپوزیت استفاده میشود.

خمیر مدل سازی Modeling Paste
خمیری است که رزین پایه ای آن با پر کننده های مخصوصی مخلوط شده اند ، که به آن خاصیت Thixotropic  داده است و به علت عدم جذب آب عمر مفید آن نسبت به مدل های چوبی و گچی به مراتب بیشتر است.

» انواع : اپوکسی رزین » خمیر مدل سازی