Perfect Chemical Co, Composite Material Distributers Group.
image Follow Us:
image

محصولات شرکت

لیست محصولات   »   پلی یورتان   »   كستينگ انبوه   »
پلی یورتان

 پلی اورتان Polyurethan
این پلیمر عمدتا از ترکیب دی ایزوسیانات و پلی ال ها ی مناسبی استفاده شده اند . از این پلیمر جهت ساخت قالب های انعطاف پذیر، مدل سازی ، الگو برداری و پرتو تایپ ، قالب های مقاوم در برابر کشش و کوبش ، شبیه سازی ترمو پلاستیک ها (پلی پروپیلن ) ، تکثیر  قالب های بتونی و سرامیکی استفاده میشود که هنوز در صنایع ریخته گیری جایگاه خود را حفظ نموده است و همچنین می توان برای تغییر در سختی این مواد از فیلرهایی مانند ، DT 82) و...)استفاده نمود.

 

Product  Name

 

 

 

A                       B

نسبت مخلوط وزنی

 

خواص

 

کاربردها

 

زمان کارکرد پس از مخلوط

 

(دقیقه)

رنگ

 

دانسیته

 

g/cm3

سختی

 

Shore D

(ISO 868)

مقاومت حرارتی

 

(ISO 75)

C

PU5146A

 

PU146B

 

80;100

 

مقاومت سایشی و سطوح صاف

 

سیستم با سیالیت متغیربرای ریختن لایه ای و

 

40-60

 

بژکمرنگ

 

1.2

 

80

 

80C

 

قابلیت و فرم دهی ورق های فلزی

 

50-60

 

خاکستری

 

0.9

 

75

 

80C

 

PU5146A

 

PU146B

 

80;100

 

محدودیت کاربردی سبک

 

برای ریختگی حجم های زیاد در یک مرحله

 

50-60

 

خاکستری

 

0.9

 

75

 

80C

 

DT082

 

101

 

PU5146A

 

PU5146B

 

80;100

 

قابلیت ماشین کاری بالا مشابه شبیه

 

Abo 1200

سیستم ریختگی با حجم زیاد جهت کشش ورق های فلزی و غیره

 

50-60

 

بژکمرنگ

 

1.6

 

85

 

80C

 

DT082

 

400

 

» انواع : پلی یورتان » كستينگ انبوه