Perfect Chemical Co, Composite Material Distributers Group.
image Follow Us:
image

محصولات شرکت

لیست محصولات   »   سیلیکون   »
سیلیکون

سیلیکون های قالب گیری Silicone RTV
سیلیکون هایی هستند دو جزیی که با اضافه کردن جزء دوم در مجاورت رطوبت هوا فعال شده و امکان قالب گیری از سطوحی با اشکال هندسی پیچیده را فراهم میسازد.
این گروه از محصولات کاربردهای فراوانی مانند:
تکثیر قطعات ،ساخت پروتز ، نمای ساختمان ، مجسمه سازی ، نمونه سازی سریع ، قطه سازی و ساخت تامپو چاپ دارند . از مزایای این دسته از محصولات می توان انعطاف پذیری بالا و دائمی ، جمع شو کم و عمر طولانی آنها در هنگام مصرف نام برد .

» انواع : سیلیکون