Perfect Chemical Co, Composite Material Distributers Group.
image Follow Us:
image

محصولات شرکت

لیست محصولات   »   الیاف کربن   »
الیاف کربن

الیاف کربن Carbon Fiber
از خصوصیات بارز الیاف کربن می توان از خواص کشسانی و مدول و انعطاف پذیری و مقاومت آن در برابر اصطکاک ، دوام و وزن مخصوص پایین آن نام برد که حتی در مقابل عبور اشعه ایکس (X-RAY) و فشار و حرارت بالا از خود مقاومت قابل توجهی نشان داده است .لذا امروز الیاف کربن در تکنولوژی کامپوزیت تحولی را ایجاد کرده که بشر تا به امروز از آن بی بهره بوده است.

» انواع : الیاف کربن