Perfect Chemical Co, Composite Material Distributers Group.
image Follow Us:
image

محصولات شرکت

لیست محصولات   »   الیاف شیشه   »
الیاف شیشه

الیاف صنعتی شیشه Glass Composites
الیاف شیشه به دلیل دارا بودن الاستیسیته بالا ، وزن  مخصوص پایین ، و مقاومت در برابر شوکهای حرارتی ، قیمت پایین و عایق الکتریکی در موارد ذیل می تواند مورد توجه باشد .
به عنوان مثال در صنایع عایق کاری ، الکتریکی و صوتی ، صنایع ورزشی ، ایزوله نمودن لوله های فلزی در صنایع هوا و فضا خودروسازی نیروگاههای بادی ،کشتی سازی ، صنایع نظامی ، الکترونیک ، صنایع ساختمان و شیمیایی از آن استفاده می گردد که در چند نوع بافته شده ،بریده شده و پشمی ارائه می گردد.
الیاف نوع E  جهت کاربردهای الکتریکی و تقویت مکانیکی Reinforced  استفاده می شود.
الیاف نوع S  جهت کاربردهایی با خواص مکانیکی بالا Highstrenghth reinforcing

الیاف بافت شیشه Glass Fiber
 معمولا برای تقویت پشت قالبهای بزرگ از این نوع الیاف شیشه استفاده میشود.


الیاف بریده شیشه Chopped Glass
 جهت استحکام ژل کوت از الیاف شیشه ای کوتاه  و بریده شده استفاده میشود.

» انواع : الیاف شیشه