Perfect Chemical Co, Composite Material Distributers Group.
image Follow Us:
image

محصولات شرکت

لیست محصولات   »   الیاف کولار   »   چاپت   »
الیاف کولار

الیاف کولار Aramid Fiber
الیاف کولار نسبت به شوک های مکانیکی و ضربه از خود مقاومت بالایی نشان میدهد و امروزه در صنایع و کشتی سازی کاربرد وسیعی داشته داشته آنچنانکه تمام جلیقه و خودروهای ضدگلوله از الیاف گولار تهیه میشود . و در صنایع ورزشی بع عنوان لباسهای محافظ در مسابفات موتورسواری و اتومبیل رانی و در بادبان سازی از آن استفاده می شود.
الیاف نوع C جهت کاربردهای شیمیایی و مقاومت در برابر خوردگی
الیاف نوع R جهت کاربردهای با خواص مکانیکی بالا

» انواع : الیاف کولار » چاپت