Perfect Chemical Co, Composite Material Distributers Group.
image Follow Us:
image

محصولات شرکت

لیست محصولات   »   الیاف هیبرید   »   کربن و شیشه   »
الیاف هیبرید

الیاف کربن Carbon Fiber
از خصوصیات بارز الیاف کربن می توان از خواص کشسانی و مدول و انعطاف پذیری و مقاومت آن در برابر اصطکاک ، دوام و وزن مخصوص پایین آن نام برد که حتی در مقابل عبور اشعه ایکس (X-RAY) و فشار و حرارت بالا از خود مقاومت قابل توجهی نشان داده است .لذا امروز الیاف کربن در تکنولوژی کامپوزیت تحولی را ایجاد کرده که بشر تا به امروز از آن بی بهره بوده است.

الیاف کولار Aramid Fiber
الیاف کولار نسبت به شوک حرارتی و ضربه از خود مقاومت بالایی نشان میدهد و امروزه در صنایع و کشتی سازی کاربرد وسیعی داشته داشته آنچنانکه تمام جلیقه و خودروهای ضدگلوله از الیاف گولار تهیه میشود . و در صنایع ورزشی بع عنوان لباسهای محافظ در مسابفات موتورسواری و اتومبیل رانی و در بادبان سازی از آن استفاده می شود.
الیاف نوع C جهت کاربردهای شیمیایی و مقاومت در برابر خوردگی
الیاف نوع R جهت کاربردهای با خواص مکانیکی بالا

» انواع : الیاف هیبرید » کربن و شیشه